Aktivitetsvener til "Snikkerboden" på Vikevollen - sosialt felleskap med bebuarar

Vil du bidra med litt tid i "Snikkarboden" på Vikevollen? Me søkjer særleg menn som frivillige til denne aktiviteten.

Aldersgruppe: 15 til 100 år

Vil du bidra med litt tid i "Snikkarboden" på Vikevollen Sjukeheim i Jondal?

Me er veldig glade for at det fine uthuset som er bygd i Sansehagen no har fått innlagt straum. Denne skal fungera som ein koseleg liten snikkarbod og ein sosial møtestad for bebuarar og frivillige. 

Det kan være ulik typer aktivitet, frå spikking til snekring, vedstabling til rydding i hagen - alt etter kva ein har lyst å gjera. Du vil få god opplæring. 

Har du lyst å bidra? Ta kontakt med Liv Bente på Jondal Frivilligsentral, tel: 46526154. 

Kostnaden med innlegging av straum er dekket av Jondal Frivilligsentral gjennom prosjektet "Sentralen Gjenbruk og Møtestad". 

2022 © Jondal frivilligsentral